Våra tjänster

Tid över till  verksamheten

Ta hjälp av oss med företagets redovisning in-house eller outsourcing. Du kan anlita oss under en längre tid eller kortare period.
Läs mer →

Många fördelar med outsourcing

Lägg ut företagets löneadministration. En av fördelarna är att du inte längre är beroende av att EN person sköter detta arbete.
Läs mer →

Vi stärker era HR resurser

Ni kan koncentrera er på verksamheten när vi hjälper till med dagliga eller komplexa HR-frågor som rör dina medarbetare.
Läs mer →

Konsult på plats hos er

Vi har en pool av seniora och juniora konsulter inom alla våra servicegrenar. Prova att förstärka er egen kompetens med våra resurser.
Läs mer →

Varför välja BTR?

Stabila

Flera av våra kunder finns med sedan starten och fortsätter anlita oss.

Med hela vägen

BTR är den trygghet ni behöver när företaget utvecklas framåt. Vi utvecklas tillsammans med er.

Du kan lugnt …

… lägga ut jobbet på oss. Vi finns där i samma stund som du har behovet.

Tillgänglighet

Alla delar av året är vi närvarande och aktiva. Vi hjälper till  vid arbetstoppar eller oförutsedda händelser.

Kompetenta

Vi lägger stor vikt vid kunnande och expertis.

Ständigt lärande

Vi hänger med i vad som gäller i vår bransch och omvärld och har alltid tillgång till de senaste reglerna och informationen för att hjälpa våra kunder.

Vidareutbildning

Vi kompetenshöjer oss med jämna mellanrum. Det är en försäkran för våra kunder.

Kvalité

Vi arbetar i kvalitetssäkrade processer både internt medarbetare emellan och tillsammans med våra kunder.

Humana

Vi tänker med hjärtat och har en human inställning i arbetet.

Varmt

Värme och omtanke är viktiga värden i företaget – både i vår personalpolitik och i våra relationer med kunderna.

Hållbart

Tanken om att hållbar utveckling har vi tagit ett steg längre när vi nu lanserar BTR på GOD väg.

Mänskligt

Vi bidrar regelbundet med tanke, kraft och medel till människor i nöd.

Sagt om oss

xkvadrat16”Att arbeta med BTR är roligt och utvecklande eftersom det hela tiden finns en hög ambitionsnivå på alla områden. Inte minst är det intressant att vara med att kommunicera och följa företagets vision och framsteg med projektet BTR på God Väg”

Samarbetspartner, designer och konsult